'Wat een vondst! 
40 jaar archeologisch onderzoek in Midden Delfland'Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie of thee
10.30 uur Ontvangst/welkom door drs. Jacques Moerman, voorzitter Historische Vereniging Oud-Schipluiden
Opening symposium door drs. A. Rodenburg, burgemeester gemeente Midden-Delfland
10.45 – 11.15 uur ‘Van terp tot beleidskaart. Archeologen werken in Midden-Delfland’, drs. Hans Koot, archeoloog gemeente Rijswijk
11.15 – 11.45 uur ‘Schipluiden-Harnaschpolder, 3600 v. Chr. De oudste bewoning van het kustgebied’, prof.dr. L.P. Louwe Kooijmans
11.45 – 11.55 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.55 – 12.00 uur Intermezzo
12.00 – 12.30 uur ‘IJzertijd, wonen op veen’,
drs. Tim de Ridder, Vlaardings Archeologisch Kantoor
12.30 – 13.30 uur Lunch
13.30 – 14.00 uur ‘Romeinse tijd, Cananefaten en Romeinen’,
dr. Heleen van Londen, Amsterdams Archeologisch Centrum
14.00 – 14.30 uur ‘Middeleeuwen, heren en boeren’,
drs. Epko Bult, Universiteit Leiden
14.30 – 14.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.40 – 14.45 uur Intermezzo
14.45 – 15.15 uur Theepauze
15.15 – 15.45 uur ‘De kaarten van Jan Jansz. Potter, als leidraad voor archeologisch onderzoek in Midden-Delfland’,
drs. Jacques Moerman, historicus
15.45 – 16.00 uur Afsluiting, officiële ingebruikstelling van de website van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden door mevr. Marja van Bijsterveldt, demissionair staatssecretaris OCW (onder voorbehoud)
16.00 – 17.30 uur Borrel en napraten